Les emocions ens fan persones. I després d'una llarga època on la humanitat s'ha centrat en garantir la supervivència per després llançar-se a la possessió creixent de productes de consum, ha arribat l'hora, abans de la crisi i després de la crisi més, en què valorarem altres coses. Alguns experts diuen que passarem d'analitzar la riquesa per càpita a garantir la felicitat per càpita, que no és el mateix. La disminució del pes dels productes materials en les obsessions de la gent serà una realitat, ja sigui per convicció o per obligació, degut al canvi de model econòmic que ens farà passar societats del benestar de l'opulència a societats basades en un benestar de la frugalitat.

En aquest context que està arribant i que arribarà al llarg del segle XXI la producció i el consum responsable de béns i serveis pensats més per a la felicitat personal, molts d'ells intangibles, anirà en augment. La capacitat de generar felicitat entorn al descobriment de la identitat pròpia o dels altres, de l'elaboració de noves i gratificants experiències o de la gestació i gestió de les emocions és un àmbit on hi ha molt a fer.

És precisament en aquest àmbit on es mou i es mourà CatEmocions, una empresa de vocació cooperativa, amb la voluntat de treballar en xarxa amb desenes de professionals autònoms o de mircroempreses. Emocions, doncs, en la forma de treballar entre nosaltres, amb confiança i passió per la feina. Emocions a l'hora d'atendre els nostres clients o proveïdors, amb capacitat d'empatia, d'intel·ligència emocional, sense la qual les altres intel·ligències avui ja no són suficients. Emocions en el contingut de les nostres feines principals. Ajudar a les pimes a comunicar-se millor -a emocionar- amb els seus clients a través de tots els nous sistemes que permet la xarxa. Contribuir a crear estratègies de turisme sostenible -turisme de les emocions-, aquell que es basa en el respecte ambiental, el creixement econòmic difús i la identitat cultural, tant per administracions públiques com per empreses privades d'agroalimentació, comerç, artesania, cultura i pròpiament turisme. Emocions en les tasques de cooperació que establim entre tots els components del Col·laboratori.cat, amb nou model de cooperativisme a l'era virtual basat en el coworking i els fòrums de creativitat i innovació i l'autoformació.

Ens mouen, doncs, les emocions que dóna saber que treballem per créixer nosaltres, però amb una visió de la nostra responsabilitat social que és fer créixer l'activitat econòmica sostenible a tot Catalunya, especialment en el camp dels serveis. Per això, aquest Cat que tanca el nostre nom; la nostra identitat, no ens l'amaguem i la nostra vocació, tampoc. Oberts, però, al món amb una vocació d'internacionalització, des del primer moment.