CATEMOCIONS

CatEmocions neix l’any 2011 amb tres objectius principals:

 • Oferir un catàleg ampli, divers i personalitzat de serveis comunicatius, des de la convocatòria de rodes de premsa, comunicats i relació amb els mitjans a la creació de continguts a Internet, disseny de pàgines web i gestió de xarxes socials.
 • Prestar serveis d'assessorament, de creació i de gestió de productes turístics i d’innovació empresarial en general.
 • Llogar espais de treball, reunió i formació a micro, petites i mitjanes empreses i qualsevol tipus de professional.

SOCIS

Josep Huguet i BioscaSanti Andorrà i SunyerJosep Montoya i Barberà
Josep Huguet i BioscaSanti Andorrà i SunyerJosep Montoya i Barberà

Josep Huguet i Biosca

Enginyer industrial, llicenciat en Història i exconseller de la Generalitat de Catalunya.
Soci fundador de CatEmocions.

FORMACIÓ

 • Enginyer industrial per l’Escola d’Enginyers Superiors de Terrassa.
 • Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona.

EXPERIENCIA PROFESSIONAL I ACTIVITATS DESTACADES

 • Conseller de Comerç, Turisme i Consum, i d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
 • Diputat i portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de Catalunya.
 • Professor de la Universitat Catalana d’Estiu.
 • Professor i membre de l’equip directiu de l’institut Lacetània de Manresa.
 • Professor i director de l’Escola Professional de Sallent.
 • Director de l’empresa d’enginyeria Làrix.

Santi Andorrà i Sunyer

Diplomat en empresarials i emprenedor.
Soci fundador, gestor de comptes i responsable comptable i financer a CatEmocions.

FORMACIÓ

 • Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Postgrau en Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Diversos cursos de finances, pressupostos i comptabilitat.

EXPERIENCIA PROFESSIONAL I ACTIVITATS DESTACADES

 • Assessor al departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
 • Adjunt de Direcció i coresponsable de les àrees administrativa, comptable i financera de l’Editorial Eman SA, de CV.
 • Soci de Tot turisme. Promotor, receptor i agent turístic del Prepirineu SL, i responsable de l’àrea comptable i financera de l’empresa.
 • Soci de Contextuàlia SL, i gestor de comptes i responsable comptable i financer de l’empresa.

Josep Montoya i Barberà

Advocat i diplomat en turisme cultural

FORMACIÓ

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • Diplomat en pràctica professional d’advocacia per l’Escola de Pràctica Jurídica de la Universitat Autònoma de Barcelona (estudis de postgrau).
 • Màster en Conservació, gestió i difusió del patrimoni per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Diplomat en Turisme cultural per la Universitat Oberta de Catalunya (estudis de postgrau).
 • Diplomat en Interpretació ambiental i del patrimoni per la Universitat Oberta de Catalunya-Universitat de les Illes Balears (estudis de postgrau).

EXPERIENCIA PROFESSIONAL I ACTIVITATS DESTACADES

 • Tècnic en relacions laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Gabinet del Conseller/a).
 • Conseller del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
 • Conseller del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
 • Secretari de Coordinació Sectorial de la UGT de Catalunya.

SINERGIES COMPARTIDES

Els socis fundadors de CatEmocions van compartir un important know-how durant set anys en la creació, direcció i gestió de polítiques públiques en els camps de la pime comercial, turística i industrial, així com en l’àmbit de la recerca, la innovació i la universitat.

En aquest sentit, cal destacar la tasca de diagnosi i creació de propostes estratègiques i d’actuació a curt, mitjà i llarg termini en la recerca, la innovació en les empreses i la universitat, moltes d’elles acordades amb els representants dels sectors econòmics corresponents, que es van dur a terme des de finals del 2003 a finals del 2010 i que van quedar recollides en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI).

Més endavant, amb un canvi d’associats, es va reforçar la vessant de gestió i difusió del patrimoni i de creació de continguts turístics.

També cal destacar l’elaboració del Pla de Recerca i Innovació (PRI), amb la concreció de programes immediats de suport a les pimes i als grups innovadors. Aquests programes van permetre connectar amb milers de professionals i empreses innovadores de Catalunya i l’estranger.

En l’àmbit del turisme, quatre elements rellevants:

 1. Pla Estratègic de Turisme 2005-2010, on s’aborden les necessitats de turisme sostenible amb el territori, de qualitat i formació i de creació de producte basat en la identitat.
 2. Atles del Turisme a Catalunya, dirigit pel professor Francesc López Palomeque, que és el mapa nacional de l’oferta i els productes turístics tangibles i intangibles.
 3. Pla d’Implementació de Recursos Turístics Intangibles de Catalunya, que és un exemple d’enginyeria turística basada en els elements culturals dels país, en un sentit ampli.
 4. Catàleg d’Icones Turístiques de Catalunya, destinat a focalitzar el màrqueting del país i a inspirar la creació artística i artesanal amb un marxandatge de qualitat.

Derivat d’aquestes actuacions, en l’àmbit de l’economia de la identitat o de les emocions, es van desenvolupar un projecte d’Artesania de Catalunya, anomenat Empremtes de Catalunya, i un portal de promoció dels productes singulars o amb denominació d’origen, la Gastroteca.

XARXA DE COL·LABORADORS

La creativitat, el treball en xarxa i la creació de projectes comuns fan que CatEmocions disposi d’una xarxa estable de col·laboradors de confiança que ens ajuden a desenvolupar les tasques en les quals els seus perfils professionals són necessaris. L’equip de col·laboradors de CatEmocions se centra en les àrees de comunicació, xarxes socials, disseny gràfic, informàtica, gestió turística, correcció, traducció, arquitectura i medi ambient.